30 de juny de 2011

Dites i refranys musicals

"Cantar les absoltes": (fig.)  Donar per acabada o morta una cosa.