1 de juny de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il·lustració d'Alfredo Sabat