13 de juny de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Leslie Ditto