20 de juliol de 2011

Article

Buscant materials adients per insonoritzar un local per fer-hi música
Miquel Expósito Pérez, Irene Miquel Plana
Ciències: revista del professorat de ciències de Primària i Secundària 
Any: 2009, núm.: 12 març. (p. 6-9)