17 de juliol de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Zurab Martiashvili