31 de juliol de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il·lustració de Zurab Martiashvili