13 d’agost de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Tomka Sętowski