7 de setembre de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

 Il·lustracions de Pat Rocha