17 de setembre de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Roberto Weigand