10 de setembre de 2011

Refranyer musical


"Qui canta a la taula i xiula al llit, no té el seny complit"
Refrany usat per estimular a corregir-se d'aquests defectes o mals costums.
D'aquest refrany n'hi ha múltiples variants:
  • «Qui canta a taula i xiula al llit, no té el seny gaire eixorit» (Olot)
  • «Qui canta a sa taula i pixa en es llit, no té s'enteniment complit» (Mallorca)
  • «Qui canta quan pasta i quan feny, no té son seny» (Mallorca), etc.