19 de setembre de 2011

Web de rítmica. (Molt interessant!)

PERKIMBA


PerkImBa engloba una Pluridisciplina on s’interrelacionen:
  La Música i el Moviment
  La Pedagogia de la Rítmica Dalcroze
  La Percussió com a element d’aprenentatge
  La Improvisació com a lliure expressió
  La Plàstica i l'Espectacle
  Els Espais Escènics i la Creativitat
  Espectacles i Tallers

PerkImBa ofereix:
  PerkImBa Formació, Master Class, Cursos i Tallers  PerkImBa Cia / Espectacles, Companyia de Dansa i Percussió  PerkImBa Infantil, Cursos i Tallers per a infants