3 de novembre de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Silvina Socolovsky