6 de novembre de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicalsIl-lustració d'André Kohn