11 de novembre de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració de Boris Indrikov.