30 de desembre de 2011

FINALMENT!!!!!!!!!!!!!!!!!

El Consell de Govern de la UdG (Universitat de Girona) ha aprovat la memòria de creació d'un nou estudi de Grau en Arts Escèniques: Dansa i Teatre (no obstant, seguir el procés de verificació i aprovació per part del Consell Interuniversitari, cosa que s'espera es pugui dur a terme els propers mesos) i es cursarà a l'Escola Universitària ERAM.

Cal felicitar al centre ERAM per l’aposta d’aquest Grau, pionera i única opció de formació a Catalunya des de la perspectiva universitària, que en promourà el desenvolupament professional i la investigació generant noves competències i habilitats en les branques de les Arts.

D'aquesta forma s'introdueix una nova visió des del mercat global i el seu desenvolupament: el paper de la Dansa i el Teatre en la nova economia globalitzada.

Actualment, l'avançament de la ciència i la tecnologia fa que l'univers de les arts escèniques no només es combini amb altres disciplines artístiques com pot ser la música o altres expressions relacionades amb la comunicació audiovisual, per citar algun exemple. En aquest sentit, no podem perdre de vista que també existeix un nexe amb el món de les ciències com és el cas de la psicologia, la medicina i la sociologia, per esmentar algunes. D'aquí que un dels camps més oberts a la investigació sigui el relacionat amb la dimensió terapèutica de la música, la dansa i les arts escèniques en general.

També, és fonamental desenvolupar investigacions en diversos camps del coneixement que aportin nous elements en la preparació d'intèrprets i creadors, tals com, estudis de biomecànica del moviment, nutrició, patologies, etc.

Aquesta titulació serà un pas més en la integració dels ensenyaments artístics dintre de la universitat catalana i espanyola, i per tant, la seva adaptació als principis de l'EEEE (Espai Europeu d'Educació Superior).