1 de desembre de 2011

La música enriqueix el vocabulari!!!!!


Un estudi fet a Canadà va establir que els menors que segueixen classes des de ben aviat, milloren la seva habilitat d'entendre paraules i explicar el seu significat. És possible que les classes de llenguatge ja no siguin l'única forma perquè els alumnes aprenguin vocabulari. Tampoc llegir un piló de contes o novel•les, ni fer exercicis de gramàtica. Tot i que tot això serveix per a un major aprenentatge, existeix un altre mètode perquè els alumnes desenvolupin la intel•ligència verbal: la música. No es tracta que l’alumne/a es tanqui a escoltar dia rere dia discos complets de simfonies clàssiques, sinó alguna cosa molt més fàcil i accessible: participar en classes d'educació musical és una alternativa que funciona (o augmentar-ne les hores en el nostre horari lectiu). Això és el que planteja un estudi recent publicat a Canadà, el qual suggereix que l'educació musical primerenca estimula el cervell dels nens, atorgant-los un millor acompliment en un àrea que fins a fa poc es creia llunyana a l'àmbit musical, el verbal.

La psicòloga i co-autora de la recerca Ellen Bialystok, esmenta que aquest descobriment té grans implicacions per al desenvolupament i l'educació, perquè les habilitats musicals i verbals s'entrenen de formes molt diferents. L'estudi va ser publicat al Psychological Science i va ser liderat a la Universitat de York pel psicòleg Sylvain Bru, qui va centrar la seva investigació en 48 nens entre quatre i sis anys d'edat.

L'expert va fer treballar al grup en programes d'entrenament cognitiu dissenyats per ell mateix i que fan servir tests computaritzats que es projecten a la pissarra d'una classe i que inclouen personatges animats a tot color. La meitat del grup va participar en un programa d'educació musical, que incloïa formació en el ritme, melodia, veu i conceptes bàsics de llenguatge musical. Els altres 24 nens van participar en el programa d'arts visuals, el qual es va centrar en desenvolupaments d'habilitats relacionades a conceptes com forma, color, línia, dimensió i perspectiva. Durant un mes, els dos grups van rebre la seva respectiva sessió classe d'una hora diària els cinc dies de les setmana, en una aula ordinària, amb un professor especialista per a cada assignatura.

Abans de començar amb aquestes sessions, als nens se'ls va passar una prova de vocabulari dissenyat per mesurar la seva capacitat verbal i una altra prova per a mesurar la intel-ligència espacial, en la qual se'ls va mostrar dibuixos abstractes i després se'ls va demanar que re-dibuixessin el que van veure fent servir blocs de colors. Mentre els nens realitzaven la prova se'ls va mesurar el seu nivell d'activitat cerebral amb un electroencefalograma. Després de 30 dies, els nens van ser sotmesos novament a la mateixa prova. Aquesta vegada els resultats van revelar un ràpid augment de beneficis cognitius, però només en els alumnes que van practicar el taller d'educació musical. Aquests, van elevar els seus puntuatges en la prova verbal d'intel-ligència. De manera sorprenent els 24 nens que van participar en el taller de música van obtenir un 90% de millora en l'aspecte verbal. Els investigadors, van mesurar els canvis d'activitat cerebral dels nens, revelant que l'educació musical en ells va tenir un efecte de transferència que va millorar la seva capacitat d'entendre les paraules i explicar el seu significat. És a dir, els alumnes van augmentar el seu ús del llenguatge. La sessió d'arts plàstiques no va tenir els mateixos resultats i els nens no van presentar millores en les seves habilitats verbals o espacials.

Els experts diuen que els nens en aquesta etapa de la seva vida són experts a desenvolupar habilitats auditives lligades al llenguatge, no obstant això les visuals i motores es desenvolupen menys. Malgrat dels resultats dispars, els autors recalquen que un període de formació més llarg i intensiu en classes d'arts visuals podria tenir algun efecte positiu en matèria d'intel•ligència espacial.
Font: http://diario.latercera.com/2011/10/15/01/contenido/tendencias/26-86947-9-la-musica-enriquece-el-vocabulario-infantil.shtml