12 de gener de 2012

Llibre


Juegos rítmicos 1
Trias Llongueres, Núria
ISBN: 978-84-96753-19-8
Editorial: Dinsic, Publicacions Musicals
2011
Dibuixos de Viviana Alsina

En aquest primer volum de la col·lecció es poden trobar les explicacions de jocs de caràcter musical, motriu o de ritme i paraula. Molts dels jocs explicats pertanyen a l'ampli repertori del llegat popular infantil i uns altres corresponen a exercicis realitzats en les classes de rítmica del Institut Joan Llongueres (Barcelona). Una sèrie de motius que s'exposen en el llibre, ens indueixen a pensar que el joc ha d'estar íntimament vinculat a les activitats docents que es destinen als més petits. El noi crea en el joc una atmosfera imaginativa en la qual se submergeix de tal manera, que li és difícil deslligar-se d'ella i distingir el món real de la fantasia.