14 de gener de 2012

Llibre

Audición, dictados y teoría, 1
Lara Huertas, Lorena; Monge Magistris, Silvia; Odone, Alberto; Pomares Sánchez, Elena
ISBN: 978-84-92825-45-5
Editorial: Rivera Música
2011

Aquesta nova col·lecció de llibres "Audició, dictats i teoria" es basa en les teories de l'adquisició del llenguatge i es caracteritza per emprar una metodologia que parteix de la percepció per a arribar posteriorment a la conceptualització. Per aquest motiu s'anteposa el concepte d'audició al de teoria en el títol. D'aquesta manera, es tracta d'escoltar, interioritzar i imitar i posteriorment discriminar per comparació, improvisar, crear i elaborar. Una vegada s'integra l'estructura o la idea, arriba finalment el concepte teòric, prenent així l'experiència com camí per al veritable aprenentatge: per a un aprenentatge musical significatiu.