16 de gener de 2012

Llibres


Cantate 6: Teoría, técnica e interpretación de canciones para coro
Contreras Zamorano, Cristina
ISBN: 978-84-92825-42-4
Editorial: Rivera Mota
2011

Cantate 6 pertany a la col·lecció de llibres didàctic-musicals "Cantate" destinats a l'aprenentatge progressiu del Cant Coral. Està dirigida a alumnes de Conservatoris de Música, Escoles de Música i cors en general. El llibre que ens ocupa ens mostra el món del director de cor, les seves característiques musicals i humanes, un poc d'història de l'adreça i una aproximació als gestos bàsics per a dirigir. Quinze obres corals a tres veus mixta amb cert grau de dificultat (soprano, contralto i barítono), ens faran gaudir del cant coral. Intenta dirigir alguna de les obres als teus companys, és una experiència meravellosa! 

Cantate 1, 2, 3 i 4 s'han pensat per a cors de veus blanques.

Cantate 5 i 6 s'oferixen a cors juvenils de tres veus mixtes.


Cantate 7 i 8 estan destinats a cors de quatre veus mixtes.