18 de gener de 2012

Nou Master

Master especialista en lenguaje musical del Jazz
Es tracta del primer Màster especialitzat en el llenguatge musical del jazz, amb especial incidència en les seves diferents arrels i especialitats. Es desenvolupa al voltant de quatre mòduls principals: 
1) Història del Jazz 
2) Instrument Principal 
3) Grup Musical 
4) Lectura Musical 

info@fonjazz.es