24 de febrer de 2012

Pintura

"Porta metàl-lica i violi" 
de  Tapies