2 de maig de 2012

Hem llegit i ens ha agradat molt!


Tenim un greu problema. En gran mesura, estem preparant els nostres estudiants per a una societat que ja no existeix. Potser per això estem entre els països de la Unió Europea amb major fracàs escolar i amb més atur juvenil, al temps que també ens situem a la cua dels països de l'OCDE en rendiment acadèmic (segons les proves PISA).

I és que estem fent moltes coses malament. Hem apedaçat el nostre enciclopèdic currículum tradicional amb els afegits de les "competències", en comptes d'elaborar un nou currículum d'acord amb els requeriments dels nostres temps. Diem que innovem amb les TIC a les aules, quan les utilitzem bàsicament per fer el mateix que sempre. Seguim modelant "alumnes-memòria reproductors", quan la societat demana "persones-Google innovadores" competents per afrontar noves i canviants situacions.

Això no pot seguir així. Immediatament hem de fer un diagnòstic clar i objectiu del que va malament i reconèixer també els errors comesos en el passat, com a punt de partida indispensable per ajustar el nostre sistema educatiu als nous temps i establir un adequat pla d'actuació en aquest sentit.

A més, en el marc de l'actual situació econòmica, hem de comptar amb els limitats recursos disponibles, de manera que un cop elaborat el pla d'actuació serà necessari temporalitzar les actuacions prioritzant aquelles que incideixin més en els problemes troncals, que constitueixen la causa de multitud de problemàtiques secundàries, i les que tinguin major impacte en el rendiment dels estudiants i en la qualitat de la seva formació
 (Pere Marquès del grup de recerca DIM-UAB)