31 de maig de 2012

Concert de música i dansa


Avui els meus alumnes de l'escola han interpretat un concert amb cançons, danses i obres per a flauta de bec i instrumentarium Orff. Ha sigut intens, emocionant i de gran qualitat musical.

Aquest esdeveniment artístic que realizem any rera any, implica:
  • Trobar-nos tots junts i adoptar dos rols: el d'intèrpret i el de públic.
  • Sentir-nos part d'un projecte comú, i d'una activitat de tota l'escola junta.
  • Ser conscients que el concert és l'acabament d'un procés d'aprenentatge que dura tot el curs. 
  • I per sobretot de tot ens fa crèixer en la igualtat de condicions, perquè no hi ha ni millors ni pitjors, ni principals ni secundaris, ni diferents ni semblants...
Remarcar que el públic assistent, ha mostrat gran qualitat auditiva al llarg de tot el concert, manifestat amb el silenci que comporta qualsevol activitat d'escolta.


També ha estat molt generosa, la implicació de tot el professorat de l'escola, que facilita les coses que necessitem i ens soluciona les dificultats que van sorgint en el camí de la preparació, organització i interpretació del concert.