21 de maig de 2012

 L'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) ofereix un total de 34 cursos dissenyats des dels diferents departaments per a mostrar la diversitat d'estudis i especialitats, i el seu caràcter transversal.

http://www.esmuc.cat/Estudia-a-l-ESMUC/Cursos-d-estiu