12 de juny de 2012

Hem llegit:

[...però en música....aquestes funcions al país no es veuen: "No se sap quin paper té l'art més enllà del decoratiu o l'entreteniment. És una cosa que considerem innecessària o prescindible"]
Rafael Subirachs i Vila
Font: La Vanguardia, dilluns, 11 de juny 2012