13 de juliol de 2012

Dixit:

Crec tant en la necessitat de més presència de música i dansa a l'escola per al bon desenvolupament integral de la persona, de tal manera, que contínuament per elles lluito i manifesto les meves reflexions.