7 de juliol de 2012

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il·lustració de Cyril Rolando