2 d’agost de 2012

Jornades de música

XVI Jornades  sobre Educació Musical
Organitzades per  Aulodia.
Temàtica: Orff a l'Educació. Musical
15 i 16 de setembre
Consevatori Professional de Música de Llíria.
Professorat: Wolfgang Hartmann, Julio Martínez i Leonardo
Riveiro-Holgado.
Més informació en la web www.aulodia.net
http://www.aulodia.net/web20/images/archivos/j12-trptic.pdf