8 de setembre de 2012

Cita



Potser la nostra vida sigui un mal instrument,
però és música, viure!

(Màrius Torres)