17 de setembre de 2012

Curs de dansa

Curs de Dansa, música i arts plàstiques. Orff Schulwerk i la integració de les arts  
Organitzat des de l’Associació Orff Espanya.
Impartit per Barbara Haselbach de l'Orff-Institut, Salzburg
Barcelona els dies 28, 29 i 30 de setembre de 2012
orffcatalunya@gmail.com