24 de setembre de 2012

Els qui promouen les lleis d'Educació no creuen en la música, ni en la dansa, ni en el teatre...


El arte es clave para formar a generaciones capaces de reinventar el mundo que han heredado. Refuerza la vitalidad de las identidades culturales y promueve la relación con otras comunidades
Irina Bokova, directora general de la UNESCO,

Cal sensibilitzar a la comunitat internacional (governs, institucions educatives, societat...) sobre la importància de l'educació artística. Cal promoure projectes i activitats que reforcin el paper de l'art (música, dansa, teatre, plàstica...) com impulsor de la diversitat cultural, el diàleg intercultural, la cohesió social i la pau. 
Des de l'escola podem fer un gran treball, però la LOMCE (nova llei d'ordenació educativa) del ministre WERT promou tot el contrari.