30 d’octubre de 2012

Article


Música i educació emocional
Rafael Bisquerra Alzina, Aina Bisquerra Prohens
Guix: Elements d'acció educativa
ISSN 0213-8581
nº. 385, 2012, págs. 12-16