26 d’octubre de 2012

Diari La Vanguardia:

Lleis d'educació

La potenciació de les matèries instrumentals en detriment d'altres (música, dansa, plàstica...), la supressió del batxillerat artístic, el no-reconeixement com a grau universitari dels ensenyaments superiors artístics, realment milloraran el baix nivell educatiu dels nostres alumnes? Ni a la propera Lomce ni enlloc queda justificat -i molt menys ben argumentat- tot aquest desori d'improperis que ja arrosseguem de fa massa temps.

Els gestors educatius, una vegada més, continuen amb la tradició de voler passar als annals de la història de l'educació deixant-nos un testament que imposa noves lleis d'educació en què redacten situacions com la que ens ocupa de matèries totalment prescindibles i ensenyaments de segona classe, en detriment de construir una millora educativa que sigui significativa, gradual, continuada en el temps i que generi una formació integral en tots els àmbits de manera equitativa.

ENRIQUETA BARNIOL
Font: http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20121021/54353316330/lleis-d-educacio.html