16 d’agost de 2012

Il-lustracions i dibuixos musicals

                                                        Il·lustració de Gustavo Aimar