3 de novembre de 2012

Mots

"ballar-la"

Trobar-se en una tribulació, en un tripijoc, en una baralla, etc.

"Ja la ballem! S'ha espatllat la màquina una altra vegada."
"Si no trobo feina aviat, la ballarem."

"ballar-la negra"
"ballar-la magra (o prima)."