29 de desembre de 2012

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració d'Assol Sas