17 de gener de 2013

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració de Jim Flora