27 de gener de 2013

Il-lustracions i dibuixos musicals

 Il·lustració de Kathy Hare