13 de gener de 2013

Jornades de música

La música a l'escola bressol i a l'educació infantil: La música l'ajuda a créixer
12, 19, 26 de febrer i 5, 12 i 19 de març de 2013

Música per a infants de 2 a 3 anys
12, 19, 26 de febrer i 5, 12 i 19 de març 2013

Música per a nadons de 3 a 12 mesos
2, 9, 16 i 30 d’abril de gener i 7, 14 i de maig de 2013

Música per a nadons de 12 a 24 mesos
2, 9, 16 i 30 d’abril de gener i 7, 14 i de maig de 2013

www.escolamusicapaucasals.cat