5 de febrer de 2013

Jornades de música

Jornada pedagogico-musicals
Dissabte, 9 de març de 2013 a Amposta
Organitzat pel grup de mestres de música de les Terres de l'Ebre

http://www.xtec.cat/web/formacio/gestio/cercador_activitats/avan (codi 8060081806)