9 de febrer de 2013

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2013-14

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2013-14

Referència: DOGC núm. 6314 (13/02/2013)

Departament: Ensenyament RESOLUCIÓ ENS/186/2013, de 29 de gener, de convocatòria de les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2013-2014.

Enllaç: http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=628131&language=ca_ES