19 de febrer de 2013

Novetat editorial


Música en color  
M. Lluïsa Colom
Col·lecció: Materials de pedagogia musical
Núm. 8 És un llibre per a fer descobrir i estimar la música i la pintura als nens, a partir dels cinc anys; el seu principal objectiu és estimular el sentit innat de l'observació per a afavorir la creativitat artística.

Aquest llibre està dedicat a les escoles obertes a les activitats artístiques multidisciplinàries, professors de música i d'arts plàstiques, docents de nivell preescolar i de primària, estudiants de carreres afins a l'educació i també a pares de família interessats en l'educació integral dels seus fills