16 de març de 2013

Reflexions docents al s.XXI


"La consellera -Irene Rigau- ha denunciat que el ministeri vol el màxim control de les assignatures instrumentals".(Conferència “Eixos d’una política educativa de país en temps de canvi” a Tribuna de Girona el proppassat 15 de març)  
Font: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=188568&idioma=0&departament=4&canal=5

Tindrà la seva raó quant al ministre; però, encara tenim aquest discurs d'assignatures instrumentals?

Assignatures instrumentals no és igual a emprar el discurs d'educació integral ni d'emprar les intel·ligències múltiples (Gardner).

Totes les assignatures/matéries/àrees de coneixement...(diguem-ne com vulguem) són instrumentals en tant que procedeixen d'unes intel·ligències múltiples, les quals, exercitades en la mateixa mesura ens procuren tots els elements per formar a un alumne/a en tota la seva integritat.

E. Barniol