3 de maig de 2013

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració de Vladimir Olenberg