9 de maig de 2013

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il-lustració d'Asako Eguchi