9 de juny de 2013

Hem llegit:

El poder de la música en la UCI
Els efectes que produeix la música sobre els pacients ingressats a la UCI.