1 de juliol de 2013

Curs

“Pedagogia Instrumental: Jocs, Tocs, Retocs per al Treball Instrumental en Grup”

15 i 16 de juliol a Avinyó
A càrrec de Marta Canellas.
Tracta els temes següents: eines pedagògiques; enfocaments de pedagogs; material musical i recursos per treballar amb conjunts instrumentals; i anàlisi i fórmules per treballar els valors socials i la comunicació, la creativitat i la improvisació, la concentració, els estils i els paràmetres musicals, la motivació i l’estudi a casa.
www.tallersmusicalsavinyo.com