6 de gener de 2009

Coral de la URV ("Universitat Rovira i Virgili")