6 de gener de 2009

L'habilitat musical

L’habilitat Musical
Segons Radocy i Boyle un músic és hàbil si és capaç d'executar, interpretar, crear i analitzar auditivament la música per a comprendre-la, més enllà dels diferents nivells d'eficàcia en cadascuna d'aquestes competències.
Radocy, R. y Boyle, J. (1979). Psychological Foundations of Musical Behavior. Springfield: Charles Thomas.

Altra qüestió de debat i encara no resolta és la que presenta l'aptitud versus l'aprofitament. Per uns l'aptitud és l'herència i indica el potencial per a l'aprenentatge. Per altres, l'aprofitament en canvi l’aptitud es modela per les oportunitats per al seu desenvolupament segons l'entorn.
Shuter- Dyson, R.(1999). Musical Ability. The Psychology of Music. (2da ed.) (págs 627-645). San Diego: Academic Press.

Segons Gembris les habilitats musicals són enteses com una barreja de diversos factors que inclouen habilitats vocals i instrumentals, processos cognitius específicament musicals, experiències emocionals, experiències amb la música, motivació i preferències, actituds i interessos.
Gembris, H.(2002). The Development of Musical Abilities. En R. Colwell y C. Richardson (Eds.) The New Handbook of Research on Music Teaching and Learning (págs. 487-508). New York: Oxford.

Sloboda considera que "l'habilitat no és una mera qüestió de possessió del coneixement: es necessita que aquest coneixement estigui disponible en el moment adequat".
Sloboda, J. (1997-(1986). ¿Qué es la habilidad? Cap. 2. En A, Gellatly (comp.). La Inteligencia Hábil. El desarrollo de las capacidades cognitivas. The Skifull Mind. An Introduction to Cognitive Psychology. Trad. Miguel Wald] (págs 35-45) Bs.As.: AIQUE