21 de febrer de 2009

Convocatòria

PROVES d'ACCÉS als ENSENYAMENTS de GRAU SUPERIOR de MÚSICA
Referència: DOGC núm. 5323 - 20/02/2009
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
RESOLUCIÓ EDU/346/2009, de 9 de febrer, per la qual es regulen les proves d'accés als ensenyaments de grau superior de música. (Pàg. 1376)